ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ

Προβολή 1–25 από 25 Αποτελέσματα

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 25Α 1000V DC 373210

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 25Α 1000V DC 373210

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373210
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 32Α 1000V DC 373215

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 32Α 1000V DC 373215

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373215
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 40Α 1000V DC 373225

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 40Α 1000V DC 373225

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373225
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 50Α 1000V DC 373230

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 50Α 1000V DC 373230

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373230
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 63Α 1000V DC 373235

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 63Α 1000V DC 373235

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373235
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 80Α 1000V DC 373240

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 80Α 1000V DC 373240

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373240
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 100Α 1000V DC 373245

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 100Α 1000V DC 373245

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373245
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 125Α 1000V DC 373250

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 125Α 1000V DC 373250

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373250
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 160Α 1000V DC 373255

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 160Α 1000V DC 373255

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373255
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 200Α 1000V DC 373425

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 200Α 1000V DC 373425

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373425
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 250Α 1000V DC 373435

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 250Α 1000V DC 373435

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373435
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 315Α 1000V DC 373445

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 315Α 1000V DC 373445

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373445
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 400Α 1000V DC 373450

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 400Α 1000V DC 373450

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-501373450
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 50Α 1500V DC 372230

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 50Α 1500V DC 372230

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372230
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 63Α 1500V DC 372235

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 63Α 1500V DC 372235

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372235
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 80Α 1500V DC 372240

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 80Α 1500V DC 372240

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372240
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 100Α 1500V DC 372245

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 100Α 1500V DC 372245

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372245
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 125Α 1500V DC 372250

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 125Α 1500V DC 372250

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372250
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 160Α 1500V DC 372255

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 160Α 1500V DC 372255

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372255
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 200Α 1500V DC 372260

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ1 XL 200Α 1500V DC 372260

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372260
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ2 XL 200Α 1500V DC 372350

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ2 XL 200Α 1500V DC 372350

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372350
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ2 XL 250Α 1500V DC 372360

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ2 XL 250Α 1500V DC 372360

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372360
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 315Α 1500V DC 372445

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 315Α 1500V DC 372445

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372445
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 355Α 1500V DC 372450

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 355Α 1500V DC 372450

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372450
ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 400Α 1500V DC 372455

ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΝΗ3 XL 400Α 1500V DC 372455

DF ELECTRIC/ΙΣΠΑΝΙΑ
Κωδ.:055-502372455