ΜΟΥΦΕΣ

Προβολή 1–30 από 31 Αποτελέσματα

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI025P για καλ. 4X4 - 5X2.5

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI025P για καλ. 4X4 - 5X2.5

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000025
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI150P για καλ. 4X2.5 - 5X1.5

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI150P για καλ. 4X2.5 - 5X1.5

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000150
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI180P για καλ. 4X16 - 5X10

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI180P για καλ. 4X16 - 5X10

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000180
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI210P για καλ. 4X25 - 5X25

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI210P για καλ. 4X25 - 5X25

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000210
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI260P για καλ. 4X25 - 5X16

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI260P για καλ. 4X25 - 5X16

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000260
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI360P για καλ. 4X50 - 5X35

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI360P για καλ. 4X50 - 5X35

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000360
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI400P για καλ. 4X95 - 5X70

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI400P για καλ. 4X95 - 5X70

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000400
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI520P για καλ. 4X150 - 5X120

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI520P για καλ. 4X150 - 5X120

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000520
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI700P για καλ. 4X240 - 5X185

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI700P για καλ. 4X240 - 5X185

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000700
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI870P για καλ. 4Χ400

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Ι) GCI870P για καλ. 4Χ400

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-510000870
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY150P για καλ. 5X2,5 - 5X2,5

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY150P για καλ. 5X2,5 - 5X2,5

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000150
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY180P για καλ. 4X6 - 4X6

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY180P για καλ. 4X6 - 4X6

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000180
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY240P για καλ. 5X10 - 5X10

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY240P για καλ. 5X10 - 5X10

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000240
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY310P για καλ. 5X50 - 5X16

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY310P για καλ. 5X50 - 5X16

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000310
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY350P για καλ. 5X35 - 5X25

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY350P για καλ. 5X35 - 5X25

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000350
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY430P για καλ. 5X120 - 5X50

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (Y) GCY430P για καλ. 5X120 - 5X50

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-520000430
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT180P για καλ. 5X2,5 - 5X2,5

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT180P για καλ. 5X2,5 - 5X2,5

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-530000180
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT240P για καλ. 5X10 - 5X10

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT240P για καλ. 5X10 - 5X10

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-530000240
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT380P για καλ. 5X50 - 5X25

ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ (T) GCT380P για καλ. 5X50 - 5X25

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-530000380
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES080P 80ml / 110gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES080P 80ml / 110gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540000080
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES210P 210ml / 288gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES210P 210ml / 288gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540000210
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES350P 350ml / 480gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES350P 350ml / 480gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540000350
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES450P 450ml / 617gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES450P 450ml / 617gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540000450
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES955P 950ml / 1308gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES955P 950ml / 1308gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540000955
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES1200P 1200ml / 1644gr

ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES1200P 1200ml / 1644gr

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-540001200
ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK25 για καλ. 1Χ25 - 1Χ25

ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK25 για καλ. 1Χ25 - 1Χ25

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-550000025
ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK30 για καλ. 5Χ2,5 - 5Χ2,5

ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK30 για καλ. 5Χ2,5 - 5Χ2,5

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-550000030
ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK50 για καλ. 5Χ10 - 5Χ4

ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK50 για καλ. 5Χ10 - 5Χ4

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-550000050
ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK10

ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK10

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-550000100
ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK50Υ για καλ. 5Χ16 - 5Χ10

ΜΟΥΦΑ με μονοσ/κο gel OBK50Υ για καλ. 5Χ16 - 5Χ10

CONTACT ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ
Κωδ.:701-551000050