ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 96Χ96 MULTISER-05-PC-TFT

Κωδικός: 501-969090089

KAEL/ΤΟΥΡΚΙΑ

 • Ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανωτέρων παραμέτρων
 • Μετρητής χωρητικής ενέργειας
 • Μετρητής ενεργού ενέργειας
 • Μετρητής επαγωγική ενέργειας
 • Μετρητής φαινόμενης ενέργειας
 • Συχνότητα
 • Αποθήκευση max και min ρεύματος και τάσης
 • RS-485 Modbus RTU
 • Έλεγχος αρμονικών τάσεων 3 - 31
 • Έλεγχος αρμονικών τάσης 3 - 31
 • Μέτρηση αρμονικών ρευμάτων και τάσεων 3 - 31
 • Ασυμμετρία ρευμάτων και τάσεων %
 • Alarm αύξησης - μείωσης τάσης
 • Alarm αύξησης - μείωσης ρεύματος
 • Alarm διαδοχής και απώλειας φάσης
 • Alarm υπέρβασης αρμονικών τάσεων και ρευμάτων
 • Κυματομορφές ρευμάτων και τάσεων
 • Γραφικές αναλύσεις P, I, V
 • Μέτρηση χρόνου λειτουργίας
 • Δυο ρελέ εξόδου
 • Μνήμη 4GB 
 • Δυο ψηφιακές είσοδοι
 • Δυο ψηφιακές έξοδοι
 • Μετρητές ενέργειας για γεννήτρια
 • Μέτρηση αρμονικών ρευμάτων και τάσεων 3 - 63
 • Γραφικές αναλύσεις αρμονικών
 • Δυο αναλογικές έξοδοι 4-20mA, 0-10V, 0-20mA, 2-10V,1,5V
 • Μετρήσεις:L1-N,L2-N,L3-N,L1-L2,L2-L3,L1-L3/ A / KW / KVar/ KVA/KWh/KVarh/F/
 • Δυνατότητα αποθήκευσης μέγιστων τιμών / χρόνων:Ναι
 • Επικοινωνία:RS485 (RTU Modbus)
 • Έλεγχος:Ασυμμετρία ρευμάτων & τάσεων , αρμονικών ρευμάτων(3-63)
 • Alarm.:Αύξηση-μείωση τάσης & ρεύματος , διαδοχή & απώλεια φάσης , υπέρβαση αρμονικών τάσεων & ρευμάτων
 • Κυματομορφές:Τάσεων & ρευμάτων
 • Γραφικές αναλύσεις:P , I , V , Αρμονικες τάσεων & ρευμάτων (3-63)
 • Μέτρηση χρόνου λειτουργίας:Nαι
 • Έξοδος:2 Aναλογικές εξόδους 4-20mA , 0-10V , 0-20mA , 1-10V
 • Μνήμη:4 GB
 • Συσκευασία:1
 • Τύπος:MULTISER - 02 - PC TFT