Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ALPHA

Αριθμός Λογαριασμού : 485.00.2320.000151

Αριθμός ΙΒΑΝ : GR 3001404850485002320000151

EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0042.57.0200630702

Αριθμός ΙΒΑΝ : GR 7802600420000570200630702

ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 840 / 440531 - 59

Αριθμός ΙΒΑΝ : GR 1901108400000084044053159

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 5215062438350

Αριθμός ΙΒΑΝ : GR 14 0172 2150 0052 1506 2438 350

ή

Αριθμός Λογαριασμού: 5261086829459

Αριθμός ΙΒΑΝ :GR 18 0172 2610 0052 6108 6829 459

 

Τα ονόματα των δικαιούχων στους παραπάνω λογαριασμούς είναι:

EL.LI.COM ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ